Video Prodüksiyon

Görsel etkileşimi en üst seviyede sağlayın

Sanatsal ya da reklam amaçlı olmak üzere gerçekleştirilecek tüm profesyonel çekimler, özel donanımlar, profesyonel ekipler ve ekipmanlarla sağlamaktayız.

Prodüksiyon

Türkçe tanım karşılığı yapım olan prodüksiyon, adından da anlaşılacağı gibi çok geniş bir kapsamsa sahiptir. Herhangi bir çekim projesinde var olan donanımlarla birlikte, oyuncular ve materyallerin tamamı prodüksiyona dahildir. Buna göre çok iyi bir fikir, iyi oyuncular, iyi yöneticiler ve iyi bir lokasyonda çekilmiş herhangi bir filmin, prodüksiyonunun zayıflığı tüm çekimin kalitesini ve dolayısıyla sonucunu doğrudan etkiler. Diğer bir anlatımla prodüksiyonu iyi olmayan herhangi bir projenin, iyi ve başarılı bir sonuç oluşturması beklenemez.

Tüm projenin her aşamasında kaliteli bir yönetim oluşturulmasını, kaliteli materyal kullanılmasını, amacına uygun donanımların bulunması ve kullanılmasını, fikir ve senaryo üretimi aşamasında çeşitli ve olmazsa olmaz katkılar sunulmasını nitelikli bir prodüksiyon hizmeti sağlar. Her konuda gerçekleştirilecek film çekimleri için ihtiyaç duyulan prodüksiyon hizmetlerini profesyonel bir şekilde sunabilen firmamız, aynı zamanda sahip olduğu derin bilgi birikimi ve deneyimlerini de prodüksiyon hizmetleriyle birlikte sunuyor.

Her amaçla film çekimleri, animasyon hazırlanması, yapım sonrası aşamada yer alan kurgu ve dublaj, ve benzeri olmak üzere çok geniş bir yelpazede prodüksiyon hizmetleri sunan firmamız, tüm projelerinizin değerli birer sonuç sağlamasına yardımcı oluyor. Geniş kapsamlı prodüksiyon hizmetlerimiz, Televizyon, sinema, dijital platformlar gibi her yerde kullanabileceğiniz çekim projelerinize destek olabilme avantajına sahiptir.

Prodüksiyonun kapsamı

Sanatsal ya da reklam amaçlı olmak üzere gerçekleştirilecek tüm profesyonel çekimler, özel donanımlar, profesyonel ekipler ve benzeri ekipmanlarla gerçekleştirilir. Bu türlü ekipmanların sıfırdan oluşturulması çok yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, bir defalık ya da birkaç defalık çekimler için bu maliyetlerin altına girilmesi anlamsızdır. Bunun yerine bu türlü prodüksiyon desteğini profesyonel şekilde sağlayan hizmetimize başvurabilirsiniz. Kapsamı tüm çekim aşamasını ve özel teknikleri kapsadığı gibi, kurgu ve montaj gibi yapım sonrası aşamalarını da kapsayan prodüksiyon hizmetimizin her aşamasında, profesyonel ve alansan uzmanlık sahibi ekiplerimiz destek sunar.

Bu sayede elde edebileceğiniz tüm filmler, hedefinize uygun ve en düşük maliyetlerle hazırlanabilir. Bunun yanında prodüksiyon bölümünde sahip olunan kalite, her türlü çekimin başarısında en önemli etkenlerden biridir. Bunun için prodüksiyon ekibinin deneyim ve bilgi birikimine sahip olması da kaçınılmazdır. Tek bir proje için ya da yeni projeler için hazırlanacak yeni bir ekibin birbiriyle uyumu, deneyimsizliğinin etkileri, tüm film çekimlerinde kendisini doğrudan gösterecektir. Bu çerçevede uzman bir prodüksiyon ekibine başvurulması büyük bir önem taşır.

Fikir ve planlama

Prodüksiyon hizmetlerimizin kapsamı arasında, amacına uygun bir şekilde çekilmesi düşünülen tüm filmlerin, fikir ve planlanması aşamasına da destek sunuyoruz. Oluşturulan fikirlerle verilen destek, bu fikirler arasından gerçekleştirilecek çekimlere göre, senaryo oluşturulması, gerekli konseptin ve mekanın hazırlanması konusunda da sürdürülen destekle devam ediyor. Çekimin yapılabilmesi ve prodüksiyon hizmetlerinin buna göre en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan çalışma takviminin hazırlanması konusunda da desteğimiz sürüyor. Bu sayede karşılıklı en verimli çalışma planı ortaya çıkarılabiliyor ve en düşük maliyetlerle istediğiniz yüksek kaliteyi elde edebiliyorsunuz.

Senaryo, cast, çekim aşaması ve yapım sonrası aşamalar dahil olmak üzere, tüm aşamalarda prodüksiyon desteğimiz en verimli şekilde sunulmaya devam ediliyor. Sadece bir düşünce halinde olan projenizi hayata geçirebilmek, buna paralel ihtiyaçlarınızı belirlemek ve karşılamak için, profesyonel ekiplerimiz her türlü desteği hizmetinize sunuyor.

Görsel etkileşimi en üst seviyede sağlayın

Görselliğin doğru bir şekilde, profesyonel olarak kullanılması sonucunda etkileyici filmler ortaya koymak kaçınılmazdır. Ancak bunu sağlayabilmek için sadece bir fikir ve kamera asla yeterli değildir. Akılda kalıcılık, sanatsal ve etik değerler, bir film için büyük önem taşıyan değişkenler arasında yer alır. Çeşitli aşamalardan oluşan zorlu bir süreç olan film çekimleri, çeşitli tekniklerin kullanılması, iyi bir senaryo, iyi bir fikir, bu fikrin görselleştirilmesi sırasında gereken uzmanlık, yapım sonrasında kurgu ve montaj aşaması olmak üzere çeşitli aşamalardan meydana gelir. Tüm bu aşamaları destekleyen ve olmazsa olmaz konu ise prodüksiyondur. Prodükisyon hem her aşamanın en verimli ve en kaliteli şekilde sürdürülmesini sağlar ve hem de bir lego gibi aşamalar arasında ki birleşimin en kaliteli şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Dolayısıyla eğer prodüksiyon konusunda yaşanan bir sorun varsa, tüm proje bu sorundan doğrudan etkilenir ve sonucun beklendiği gibi olmasının önüne geçer. Bir anlamda her aşamanın gerçekleşmesini sağlayan prodüksiyon, bu süreçlerin birbirleriyle uyumunu ve proje sonucunda elde edilen değerin kalitesini belirler. Farklı amaçlara uygun olarak üretilmesi hedeflenen filmlerin, amaçlarına uygun özellikleri bulunduğu gibi, prodüksiyonu da oluşmalıdır.

Çok geniş bir alanda sunduğumuz prodüksiyon hizmetimiz, uzun yıllara dayanana bilgi birikimi ve deneyimlerimizle harmanlanmış, uzmanlarımızla desteklenmiş bir yapıya sahiptir. Bu sayede elde etmek istediğiniz sonuçlarında ötesinde sonuçları, düşük maliyetlerle elde etmek için prodüksiyon hizmetlerimize başvurmanızı öneriyoruz.

Çok kameradan oluşan reji ihtiyaçlarınız, video, müzik klipleri çekimleri, etkinlik çekimleri, reklam filmi, televizyon ya da sinema filmi çekimleri, yapım sonrası prodüksiyon hizmetleri, prodüksiyon hizmetleri kapsamımız içerisinde yer alıyor. Sektörel ve teknik açıdan en üst seviyede donanımlara sahip olan firmamız, aynı zamanda sürekli gelişmeye devam eden teknolojiyi alansal olarak eş zamanlı takip edebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede çekim teknikleri ve teknolojileriyle ilgili her türlü yeniliği, prodüksiyon hizmeti olarak da elde edebilmenizi sağlıyoruz. Oluşan sonucun çağımızın gereklerinin de ötesinde olması ve hedef kitlelerinizde bu açıdan da fark ortaya koyabilmenizi kaçınılmaz bir hale getiriyoruz.

Prodüksiyon sürecinin işlemesi nasıldır?

İhtiyaçlarınızın tam olarak belirlenebilmesi için sahip olduğunuz projeyle ilgili ayrıntıların tarafımıza sunulmasına müteakip süreç işlemeye başlar. Projenizin ayrıntılarına göre ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve buna yönelik olarak ekipman ihtiyaçlarınızın karşılanması öncelikli olan konudur. Ancak çeşitli şamalardan oluşan çekim süreçlerinin hangi aşamalarında destek ihtiyacınız bulunuyorsa, buna uygun olarak prodüksiyon desteği sunabiliyoruz. Dolayısıyla tüm projenizin en düşük maliyetli prodüksiyon ihtiyacının karşılanmasını sağlıyoruz. Projenizin yönetimi için uzman bir yönetici sağlamamızın ardından, tüm projenizin olası ihtiyaçları ve en verimli çalışma takviminin oluşturulması sağlanıyor. Buna göre gerekli olan diğer ihtiyaçlarınızın da belirlenmesini sağlıyoruz. Olası ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin önceden fark edilmesi, bu konuda önlemler almanıza ve hızlı bir çalışma yapmanıza olanak tanıyor. Tüm projenizin yönetimi konusunda sağladığımız destek sayesinde, fikrinizin ihtiyacınıza ve beklentilerinize en uygun şekilde görselleşmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Diğer bir anlatımla farklı aşamalardan oluşan çekim süreçlerinin, hangi aşamalarında prodüksiyon ve danışmanlık desteği ihtiyacınız bulunuyorsa, buna yönelik profesyonel desteği prodüksiyon hizmetlerimiz kapsamında alabiliyorsunuz. Doğrudan tüm projeleri başından sonuna kadar yönetebilme ve gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olan kuruluşumuz, bu sayede ihtiyacınız olan her aşamada da prodüksiyon desteği sunabiliyor.

Buna paralel olarak projenizle birlikte tarafımıza başvurduğunuzda, prodüksiyon anlamında ki ihtiyaçlarınızın yanında olası proje eksikliklerinizin de belirlenmesini sağlıyoruz. Bu tespitler sonucunda bu konuda danışmanlık ve prodüksiyon hizmetini tarafımızdan ya da istediğiniz şekilde karşılamanız ve projenin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini sağlamanız olanaklı hale geliyor. Başarılı bir sonuca odaklanmış projelerin, ihtiyacı olan profesyonel prodüksiyon hizmeti kuruluşumuz tarafından en verimli şekilde karşılanıyor.