Tanıtım Filmi Çekimi

Kreatif Tanıtım Filmleri ile Bir Adım Önde Olun

Profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanan tanıtım filmleri hedefinize ulaşmanızı sağlar.

Tanıtım filmi

Markaların, işletmelerin, kurumsal kimliğin, sağlanan katma değerin tanıtılması amacıyla hazırlanan tanıtım filmlerinin önemi büyük olduğu kadar çok çeşitli alanlara hitap etmesi de gereklidir. Sunulan ürün ya da hizmetin nasıl hazırlandığı, nasıl sunulduğu, bu sürecin aşamaları ve üretim nedenlerini, oluşturulan değerin nasıl kazançlara sebep olduğunu kısa bir filmle izleyicilere aktarabilmek mutlaka profesyonel bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tanıtım filmleri, organizasyonların, üretim süreçlerini, kurumsal kimlikleri ve gelişim süreçlerini, vizyonunu, prensip ve hedeflerini, var oluş amacını en başarılı şekilde sunabilme potansiyeline sahiptir.

Başarılı bir vizyon filminin hazırlanması aşamasındaki profesyonelliğin bir tanıtım filmi içinde kullanılması ana fikri, tanıtım filmlerinin beklenenden çok daha etkili sonuçlar üretebilmesinin ön koşullarından biridir. Tanıtım filmlerinin hangi amaçla çekilmesi gerektiğinin yanında, bu filmlerin talebi oluşmuş beklentilere yanıt verebilmesi için, özel ve profesyonel bir çalışma gerçekleştirilmesi gereklidir. Çeşitli aşamalara sahip olan bu çalışmanın her aşamasında, alanında uzman profesyonellerin yönettiği süreçlerin bulunması ve tüm bu süreçlerin toplam projeye etki etmesi gereklidir.

Organizasyonların başarılı bir faaliyet süreci geçirebilmeleri yenilikçi ve değişime uyum sağlamaya yönelik bir anlayışla mümkündür. Çağımızın benzersiz dinamizmi içerisinde var olmanın bile zor olması, başarıya erişebilmek içinde disiplinli bir şekilde günün gerekliliklerini yerine getirmeyiz zorunlu kılar. İş bu sürecin tanıtılması için gerekli filminin çekilmesine geldiğindeyse, sanat ve profesyonel bakış açısına başvurmak zorunluluk haline gelir. Tanıtım filmleri, tanıtımın nasıl yapılacağı hakkında fikir üretimi, senaryonun oluşturulması, oyuncuların seçimi, çekim, yapım ve post-prodüksiyon aşamalarından oluşan karmaşık bir yapı oluşturur. Her aşamasının dikkatli ve profesyonel bir şekilde çözümlenmesi gereken tanıtım filmleri, beklenen sonucu oluşturabilmesi için özenli ve titiz bir sürecin işletilmesi zorunludur.

Fikir üretimi

Tanıtım filmlerinin amacı, aynı zamanda senaryosunun da nasıl olması gerektiği hakkında en önemli faktördür. Dolayısıyla tanıtım filminin hangi amaca dayalı olarak çekilmesi gerektiği öncelikli olarak belirlenmelidir. Kurumsal kimlik tanıtımı, şirket tanımı, üretim merkezi tanıtımı gibi farklı amaçlara dayalı tanıtım filmleri ihtiyacı, farklı filmlerin çekilmesini gerektirir. Ana fikir ve amaç belirlendikten sonra, profesyonel ekibimiz tarafından bu alanda yürütülen titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan çeşitli fikirler, seçim şansı oluşturur. Fikirlerin temelinde amacına uygunluk, sanatsal özellikler, ilgi çekici olmasına yönelik özellikler, yaratıcılık ön plandadır.

Oluşturulan fikir ve buna paralel olarak kullanılacak tüm unsurlar, tanıtım filminin amacına uygunluk taşır ve bütünlük oluşturur. Oluşturulan fikirler arasından en çok beğenilen fikir üzerinde gerekli olan çalışmalar bu aşamadan sonra başlar.

Senaryonun hazırlanması

Beğenilen fikir üzerinde profesyonel bir düşünme ve yaratım aşaması sonucunda, fikrin tanıtım filminin amacına uygun bir şekilde senaryolaştırılması gerçekleştirilir. Senaryo aşamasında filmin taşıması gereken her türlü kıstas ele alınır ve bun uyumlu şekilde senaryonun geliştirilmesi sağlanır. Sadece birkaç dakika içerisine sığdırılması gereken en önemli özelliklerin belirlenmesi, faaliyet alanı, filmin amacı gibi değişkenler, titiz bir şekilde ele alınarak, senaryonun oluşturulması aşamasındaki yaratıcılık süreci desteklenir. Profesyonel ve alanlarında deneyimli kadrolarımız, tanıtım filminin senaryosunun hazırlanmasında yoğun bir çalışma sürdürürler.

İlgili senaryonun hazırlanması aşamasında, aynı zamanda senaryonun filme dönüşümü aşamasında ihtiyaç duyulacak prodüksiyon, oyuncu gibi değişkenlerin maliyetleri de bir faktör olarak göz önünde tutulur.

Oyuncu seçimi (Casting)

Oyuncu seçimi her türlü film için en önemli konulardan biridir. Filmlerin amaçlanan başarıya ulaşabilmesinde en önemli kıstaslardan olan oyuncu seçimi, tanıtım filmleri içinde gereçli bir önemdedir. Amacına göre tanıtım filminin hazırlanışı aşamasında, filmde yer almak istenmemesi en doğal ve en sık karşılaşılan talepler arasında yer alır. Buna karşılık özenle hazırlanmış fikir ve senaryo aşamalarının, yine özenli bir film projesine dönüşmesi için oyuncu seçimi konusunda da titiz ve profesyonel bir bakış açısı gereklidir.

Oyuncu seçimlerinin faaliyet alanı ve tanıtım filminin amacına göre doğru bir şekilde yapılması, filmin amacı tanıtım olsa da sadece reklam yapmayı hedeflememesi gerekliliğini karşılayan önemli bir unsurdur. Oluşturulan senaryoya bağlı olarak gerçekleştirilecek olan cast, profesyonel bakış açısı tarafından yani uzmanlarımızın önerileri doğrultusundan gerçekleştirilmelidir.

Çekim

Bu aşamaya kadar gerekli hazırlıkların titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Ardından hazırlanan senaryoya bağlı kalınarak, yine sanatsal ve profesyonel bakış açısına sahip çekim ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek çekim, ihtiyaç olan kaydın hazırlanmasını sağlar. Çekim aşaması tanıtım filmlerinin önemli aşamalarından bir diğeridir. Kamera açısı, oyuncu yönetimi, senaryonun uygulama yönetimi gibi ayrıntılar, başarılı sonuca ulaşabilmekte önemli değişkenler olarak öne çıkar. Profesyonelliğin yanında, ilgili alanda sahip olunan deneyimlerde, oluşacak sonuca doğrudan katkıda bulunan bir diğer değişkendir. Çekim aşaması için sahip olduğumuz profesyonel ekibimiz, bu alanda çeşitli başarılara imza atmış büyük bir ekipten oluşuyor.

Prodüksiyon

Tanıtım filmleri ve benzeri olarak tüm filmlerin çekimlerinde, en önemli gizli silah sağlam ve kaliteli bir prodüksiyondur. Yapım aşamasının tümünü kapsayan prodüksiyon, filmin hazırlanması için gerekli her konunun alt yapısal desteğinin sunulmasıdır. Bir anlamda iyi bir yemeğin iyi ve kaliteli malzemelerden hazırlanması gerekmesi ve bu malzemeleri bir araya getiren iyi bir yönetimin bulunması prodüksiyon aşamasını net bir şekilde açıklar. Yine bu alanda profesyonelleşmiş ve yüksek deneyime sahip ekibimiz, güçlü prodüksiyon çalışması sunar ve tanıtım filminin beklenen başarıya ulaşmasında katkı sahibi olur.

Post prodüksiyon

Çekilen filmin ses, görüntü gibi ayrıntılarının üzerinde gerçekleştirilen teknolojik çalışmalar, özel bir şekilde eklenen efektler, etkinin arttırılması ve algının yönlendirilmesine en büyük katkıyı sağlayan konudur. Tanıtım filminin bütünsel etkisinin arttırılması için gerekli olan profesyonel çalışma post prodüksiyon aşamasını oluşturur. Farklı amaçlara ve faaliyet alanlarına göre ihtiyaç duyulan tanıtım filmleri, bu kıstaslara uyumlu bir şekilde post prodüksiyon aşamasından geçirilir. Elde edilen sonucun beklentilere en yüksek seviyede karşılık oluşturulabilmesi, yaratıcılığın, sanatın, bilimin ve tekniğin bir arada profesyonel bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür.

Tanıtım filmlerinin hazırlanmasında geçirilmesi gereken tüm aşamaların, profesyonel ve alanının uzmanı olan kişiler tarafından yönlendirilmesi gereklidir. Bu sayede elde edilen sonuç, beklentilerin üzerinde karşılık alınmasını sağlayacak önemli bir projenin ortaya çıkmasını sağlar. Geniş ve deneyimli bir ekibe sahip olan kuruluşumuz, tanıtım filmi gibi özel ve odaklı profesyonellik isteyen alanlarda da en güçlü sonuçları üretebilmemizi sağlıyor.

Hedef kitle üzerinde tanıtım filminin beklenen etkiyi oluşturabilmesi, şirketin, kurumsal kimliğin hedeflerin ve vizyonun doğru bir şekilde birkaç dakikaya görsel biçimde sığdırılması, profesyonel ekibimizin bir anlamda oluşturduğu mucizelerden bir tanesidir. Sanatsal değerinin yanında, amaçlanan hedefe yönelik sonuç oluşturan tanıtım filmleri için, profesyonel ekibimizin uzmanlığına başvurmanız, bu konuda büyük bir avantaj elde etmenizi sağlayacaktır. Tanıtım filmlerinin her aşamasının titiz ve alanının uzmanları tarafından ele alınmasını sağlayan kuruluşumuz, tanıtım filmleri ihtiyaçlarınıza en doğru, yalın ve aynı zamanda teknik açıdan profesyonel sonuçları üretebilme potansiyeline sahiptir.

Vizyonunuz, kurumsal kimliğiniz, üretim süreçlerini ve benzeri olmak üzere, organizasyonunuzun en önemli aşamaları için gerekli tanıtımı, özel ve nitelikli bir filmle kayıt altına alabilirsiniz.  Bunun için başvurabileceğiniz profesyonel danışmanlığımız, tanıtım filmi çekiminin tüm aşamalarını kapsayan profesyonel danışmanlık hizmeti olarak sunulur.