Reklam Film Çekimi

Göz alıcı ve Etkili Reklam Filmleri

Reklam filmi alanında sunduğumuz tüm hizmetlerimiz, diğer tüm alanlarda sunduğumuz hizmetlerimiz gibi kaliteli ve güçlü sonuçlar üretmeye odaklanmıştır.

Reklam Filmi

Reklam ve reklamcılık, neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bir alandır. Elbette günün iletişim koşullarının teknik seviyesine göre yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen reklamcılık, televizyon ve sinemanın yaşama dahil olmasıyla birlikte, başka bir boyut kazanmıştır. Özellikle televizyonun en güçlü iletişim aracı olduğu dönemde, reklam filminin eriştiği başarı ve bireylerde oluşturduğu alışkanlık, günümüzde de reklam filmlerinin en etkili reklam araçlarından biri olmasına neden oluyor. Kısa tanıtım filmleri olan reklam filmleri, akılda kalıcılık, tanıtım, marka bilinci oluşturulması, pazar oluşturulması, pazar payının yükseltilmesi gibi çeşitli kazançlar ortaya koyan projelerdir. Alansal hakimiyet, uzmanlık ve deneyim gerektiren reklam filmleri, bu sebeplerle mutlaka profesyonel bir ekibin gerçekleştirmesi gereken projelerdir.

Reklam filmlerinin markalar için oluşturduğu etkiler, yüzyıllar boyunca unutulmayacak şekilde olabildiği gibi, markanın ürü ya da hizmetle ilgili genel bir isim haline dönüşmesine bile etki edebilir. Buna örnek pek çok projeye tanık olduğumuz geçmiş, artık dijital dünyanın da zenginleştirdiği görsellik ihtiyacı çağında daha da etkili sonuçlara gebedir. Televizyon ve dijital dünya üzerinde gerçekleştirilecek tanıtımlar için, reklam kampanyalarının en önemli bölümünü eklem filmleri oluşturur.

Etkili ve başarılı bir reklam filmi projesi, çeşitli aşamaların profesyonel bir şekilde ele alınmasıyla mümkün hale gelebilir. Markanın tüm değerlerinin kısa bir film içerisine en etkili şekilde yerleştirilmesi kolay gibi görünen bir konu olsa da, aslında yoğun ve titiz bir mesai sürecinin yanında, çeşitli aşamalarıyla büyük bir projedir. Öncelikle markanın akılda kalıcı, özelliklerinin doğru şekilde yansıtıldığı bir fikir aşamasının titizlikle ele alınması gereklidir. Rekabetin koşullarına göre, hedef kitlenin manipüle edilmesini en doğru şekilde karşılayacak olan bir reklam filminin, önemli aşamalarından ilki doğru fikir bulunması aşamasıdır.

Fikir üretimi

Reklam filmleri doğrudan akılda kalıcılık, ürün ya da hizmetle ilgili tanıtım, rakip ürün ya da hizmetlere göre oluşturduğu farkların ele alınacağı bir konsepte sahip olmalıdır. Bunun için en önemli konulardan biri hiç kuşkusuz reklam filminin konusu ve çekim özellikleri ve bunları oluşturan fikirdir. Bu alanda profesyonel bir ekip tarafından yaratıcılığın yoğun şekilde kullanılması sonucunda oluşturulan fikirler, reklam filminin kaynağını oluşturur. Çeşitli fikirler arasından yapılan seçim sonucunda, ilk aşama tamamlanır ve bu fikrin reklam filmi projesine dönüştürülmesine başlanır.

Senaryo

Seçilen fikre uygun olarak yine işletilen yaratıcılık süreci, deneyim ve profesyonellikle bezelidir. Sektör koşulları, dijital ve televizyon ekranlarının teknik kıstasları, markanın değerleri, ulaşılmak istenen sonuç gibi çeşitli kıstasların özenli bir şekilde ele alınması sonucunda hazırlanan senaryolar, sanatsal değer taşır. Senaryonun hazırlanışı aynı zamanda, ilgili reklam filminin genel bütçesi, talep edilen diğer konular gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak hazırlanır. Senaryonun hazırlanması aşamasının başarıyla sonuçlandırılması, bir reklam filmi projesinin yarısının tamamlanması anlamına gelir.Teknik ve teknolojik açıdan ele alınarak hazırlanan senaryolar, bundan sonraki süreçlerin temelini oluşturma potansiyeline sahiptir.

Yapım

Prodüksiyon ya da yapım aşaması, aslında tüm süreci her yönüyle destekleme özelliğine sahiptir. Fikrin oluşturulmasından, reklam filminin kullanıcıya ulaştırılması aşamasına kadar, geri planda ihtiyaç duyulan her türlü desteğin sunulması yapım ya da prodüksiyon olarak tanımlanır. Bu doğrultuda prodüksiyon konusunda başarılı bir temele dayanan tüm reklam filmi projeleri de, başarılı sonuçlar üretebilme konusunda avantajlıdır. Prodüksiyonun profesyonel ve kaliteli olmasının, oluşacak sonuçlara etkisini ve katkısını bilen kuruluşumuz, profesyonel ve deneyimli prodüksiyon ekibiyle reklam filmi ihtiyaçlarınıza en özel karşılığı oluşturma konusunda önemli bir avantaja sahiptir.

Oyuncu seçimi

Diğer tüm filmlerde olduğu gibi, oyuncu seçimi ya da cast konusu, reklam filmi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bazı reklam filmlerinde oyuncu olmaması demek, oyuncu seçimi yapılmayacağı anlamına gelmez. Bazen sadece seslendirme yapmak için, bazen ilgili reklam filminin müziği için, bazen senaryonun gereklilikleri için oyuncu seçimi yapılmalıdır. Her aşaması titiz bir şekilde ele alınması gereken bir proje olan reklam filminin, oyuncu seçimi aşaması da titiz bir şekilde ele alınmalıdır. Markanın değerlerine uygunluk, senaryoya uygunluk aranacak ön kıstaslar olsa da, tanınırlık ve güvenilirlik gibi kıstaslarda bu şamada önem kazanır. Bazı durumlarda ürün veya hizmet tanıtımı için, canlı olmayan ancak teknik olarak oyuncu şeklinde tanımlanan oyunculara da başvurulur.

Çekim

Reklam filmi çekimleri, önceki aşamalar olan fikir ve senaryo üretimi aşamalarına dayanarak, görselliği ve çeşitli teknikleri profesyonel bir şekilde kullanılması aşaması olarak tanımlanabilir. Senaryoya uygun şekilde belirlenen lokasyon seçimleri, bu mekanın ilgili filmin çekilebilmesi için gerekli ışıklandırma, dekor gibi özelliklerinin uygunlaştırılması sonucunda ilgili çekim işlemi gerçekleştirilir. Tüm bu sürreci yöneten profesyonel bir ekip ve ekip lideri, çekimlerin birer sanat haline dönüşmesinde de katkı sağlarlar. Başarılı bir reklam filmi projesi için vazgeçilmez ve önemli aşamalardan olan çekim aşaması, mutlaka profesyonel ve bu alanda kendisini kanıtlamış bir uzmanlığa ihtiyaç duyar.

Yapım sonrası

Hazırlanan reklam filminin, yapım aşaması sonrasında, ses, görsel efektler ve benzeri ilaveler sağlanarak istenilen şekilde birleştirilmesi aşaması, post prodüksiyonda ya da yapım sonrası aşaması olarak tanımlanır. Her türlü reklam filminde, filmin istenilen başarıya ulaşabilmesi için en önemli katkıyı sunan aşamadır. Bazen elde edilen çekimlerden, birden fazla reklam filmi elde edilmesi, yapım sonrası aşamasında mümkün hale gelir. Yapım sonrası aşamasında hazırlanan reklam filmi, farklı platformlarda yayınlanabilecek şekilde teknik özelliklere sahip olur. Sürecin aşamalarını başından beri yöneten diğer aşamanın yöneticileri dahil olmak üzere, profesyonel bir ekip tarafından yapım sonrası aşaması en verimli sonuçlara ulaşılabilmesini sağlar.

Reklam filmlerinin yayınlanacakları televizyon ya da dijital platformlar gibi farklı alanlar bulunması, tüm bu alanlara hitap edecek teknik ve senaryo potansiyeline de sahip olmasını zorunlu hale getirir. Sadece televizyon ya da sadece dijital platformlar ya da sinema gibi alanları hedefleyen reklam filmleri, sınırlı bir hedef kitle ulaşımı oranı yakalayacaktır. Bu sebeplerle mutlaka geniş bir perspektifle düşünülen, teknik özellikleri de geniş bir seçenek sunabilecek reklam filmlerinin hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

Reklam filmleri, hem teknik açıdan, hem sektörel açıdan ve hem de sanatsal açıdan ele alınması gereken özel bir alan oluşturur. Bu durum aynı zamanda bu alanda gerçekleştirilecek üretimlerinde, deneyim ve profesyonelliğe ihtiyaç duymasına neden olur. Sanatsal özellikler taşıması gereken filmlerin, reklam amaçlı kullanılması, sektörel bilgilerinde bilinmesi ve kullanılmasıyla mümkün hale gelir. Pek çok alanda hazırladığımız reklam filmlerinin oluşturduğu bilgi birikimi ve deneyimlerin ışığında hizmet veren profesyonel ekibimiz, ihtiyacınız olan reklam filmlerini hazırlama konusunda geniş bir potansiyele sahiptir.

Reklamcılığın bir uzmanlık alanı olduğu unutulmamalı ve reklam filmi gibi önemli bir konuda, mutlaka profesyonel bir bakış açısına başvurulmalıdır. Reklam filmlerinin organizasyonunuz ve markanız için oluşturacağı katma değerin ve kalıcılığın farkındalığında,  doğru amaca uygun özelliklere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu sebeplerle reklam filmlerinin çekimlerinde başvuracağınız profesyonel danışmanlık konusunda da titiz bir seçim süreci geçirmenizi öneririz. Reklam filmi alanında sunduğumuz tüm hizmetlerimiz, diğer tüm alanlarda sunduğumuz hizmetlerimiz gibi kaliteli ve güçlü sonuçlar üretmeye odaklanmıştır.