Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimliğinizi Her Alanda Kullanın

Firmanız için oluşturmak istediğiniz kurumsal kimliği, iş dünyasının bileşenlerine ilişkin uzmanlığımız ve deneyimizle bir araya getiriyoruz.

Kurumsal Kimlik Tasarım

Kurumsal kimlik, bir kuruluş açısından kalıcılığı sağlamanın en temel yoludur. Kurumsal kimlik içinbir firmanın kurumsal kimliği her zaman onunla bağdaştırılacak faktörlerin yaratılması gibi genel bir tanımlama yapılabilir. Firmanın hem kendi bünyesinde hem de genel çerçevede kurumsal olarak duruşunu yansıtacak ve tüketicinin her gördüğünde firmayla bağdaştırmasını sağlayacak çalışmaların bütünü kurumsal kimlik olarak tanımlanır. Firmaların bir olay veya konu hakkındaki yaklaşımı, ürün veya hizmetlerinin her zaman tanınmasını sağlayacak çalışmalar kurumsal kimliğin yaratılmasındaki temel amaçtır. Kurumsal kimlik aynı zamanda da firmaların profesyonel imaj oluşturabilmelerinin temel araçlarından birisidir. Tüketici cephesinde daha kaliteli ve daha güvenilir bir izlenim oluşturabilmek için kurumsal kimliğin başarılı şekilde oluşturulması gerekir.

Logosu, adının yazılış formu gibi etkenler kurumsal kimliğin oluşturuluş sürecinin temel bileşenlerini teşkil eder. Bununla birlikte kurumsal kimlik, firmaya dair olan her şeyi kapsamına alır. Yani firma tarafından gerçekleştirilen bir etkinliğin gelenekselleşmesi de o firmanın kurumsal kimliğine katkı sağlar. Dolayısıyla firma ile ilgili olan her şey, doğrudan o firmanın kurumsal kimliğini oluşturur. Bu nedenle bir firma için gerçekleştirilen kurumsal kimlik yaratma süreci çok fazla değişkeni içerisinde barındırır ve profesyonel çalışmayı gerekli kılar. Firmanın hizmet anlayışını, ürün/hizmet yelpazesini, hedef kitlesini ve temel hedeflerini dikkate alarak gerçekleştirilecek bir kurumsal kimlik çalışmasının gerçekleştirilmesi gerekir.

Firmanın bilinirliğini arttıracak, kalıcılığını sağlayacak ve kaliteli, güvenilir biz imaj yaratacak kurumsal kimliğin yaratılışında en iyi sonuçları alabilmenizi hedeflemekteyiz. Uzman kadromuz ile her zaman en başarılı ve en yenilikçi çalışmaları gerçekleştirerek, modern dünyasının klasikleşmesiyle monoton hale gelen kurumsal kimliklerinden sıyrılabilmenizi ve fark yaratabilmenizi sağlıyoruz.

Kurumsal Kimlik Yaratma Süreci

Kurumsal kimlik oluştururken, firmanızın/markanızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğumuz çözümler geliştiriyoruz. Markanızın yapısal özelliklerinin kurumsal kimliğinizin oluşturduğu çatı altında dinamik bir güce sahip olmasına yardımcı oluyoruz. Firmanızın logo ve karakter yapısının dizaynını profesyonellik kazandıracak ve tüketiciyle etkileşiminin yüksek seviyede olacağı bir şekilde tasarımını gerçekleştiriyoruz. Bir firma için en temel faktörlerin başında logosunun yapısal özellikleri ve renkleri geliyor. Kurumsal kimliğiniz için oluşturulmuş olan logonuzun ve karakterlerinizin hem şirket bünyesinde hem de şirket dışında dinamik biçimde kullanımı noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Oluşturulan logonuzun şirket için ofis malzemelerinde ve diğer bileşenlerde kullanımına ilişkin dinamik yol haritası oluşturuyoruz. Böylelikle hem şirket içinde hem de şirket dışında tüketicilerin her gördüğünde şirketinizi anımsayacağı bir kurumsal imajı ortaya çıkartabilmekteyiz. Özgün, kaliteli, dikkat çekici ve şirketinizin hedeflerini tam olarak yansıtacak niteliklerde bir logo çalışması ortaya koyuyoruz.

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Firmanız için kurumsal kimlik oluşturma sürecini 3 aşamalı olarak yönetiyoruz. İlk aşamada profesyonel ekiplerimiz tarafından şirketinizin kurumsal kimliği için ihtiyaçlarının belirlenmesi ve özel istek ve hedefleriniz alınmaktadır. Bu süreçte neyin ön planda olmasını istediğiniz ve firmanızın genel özelliklerine ilişkin bilgi alımı gerçekleştiriyoruz. Bilgi alımıyla firmanız için düşlediğiniz kurumsal imaja ilişkin tam tabloyu ortaya çıkartarak, bu tablo nezdinde ikinci aşama olan tasarım aşamasına geçiş gerçekleştiriyoruz. Firmanız için istediğiniz ve firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda profesyonelliği yakalamanıza yardımcı olacak tasarım çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Yapılan tasarım çalışmaları ve belirlenen hedefler ile ilgili olarak firmanızla interaktif bir tasarım süreci gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede birden fazla çalışma ile en doğru ve en başarılı sonucun ortaya çıkartılmasını sağlayacak, çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. İnteraktif olarak yönetilen sürecin ardından varılan kurumsal kimlik tasarım sonuçları için basım ve dağıtım aşamasına geçiyoruz. Hem şirket içi hem de şirket dışında oluşturmak istediğiniz kurumsal kimlik için belirlenmiş olan başta logo olmak üzere tüm bileşenlerin etkin reklam/tanıtım araçları aracılığıyla kullanımını gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal Kimliğinizi Baştan Yaratıyoruz

Firmanız için oluşturmak istediğiniz kurumsal kimliği, iş dünyasının bileşenlerine ilişkin uzmanlığımız ve deneyimizle bir araya getiriyoruz. Firmanızın hem bünyesinde hem de dışında kullanımı gerçekleştirilecek bu kurumsal kimlik bileşenleri ise oldukça geniş yelpazeye sahiptir. Firmanız için kurumsal kimlik oluştururken, şirketinizin yer alacağı tüm alanları ve kullanacağı tüm bileşenleri dinamik şekilde değerlendiriyoruz.

Kurumsal kimlik için şirketiniz bünyesinde kullanılacak dokümanlar en temel bileşenler arasında bulunuyor. Amblem ve logo tasarımlarının dışında kartvizit, antetli kağıt, diplomat zarf ve torba zarf gibi her yerde kurumsal imajını yansıtacak bileşenler üzerine uygulanabilirliğine ilişkin başarılı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Şirketinizin bu bileşenleri dışında fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, özel fatura, teklif ve sipariş fişi, iş takip fişi, tahsilat ve tediye makbuzu gibi resmi evraklarda da kurumsal kimliğinize uygun uygulanabilirlikleri etkin biçimde değerlendirmekteyiz.

Firmanıza ait kırtasiye ürünleri, medya ve görsel yazılı tanıtım araçları, ofset baskı ve reklam, promosyon ürünleri, tanıtım ürünleri, tabela tasarımları, sunu ve e-posta öğesi tasarımları gibi tüm bileşenleri dikkate alıyoruz. Bu şekilde her ortamda ve her alanda firmanızın oluşturulmuş kurumsal kimliğine uygun olan bileşen ve araçlar ile faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamaktayız.

Kurumsal Kimliğinizi Her Alanda Kullanın

Firmanızın için gerçekleştirilen kurumsal kimlik çalışmalarında tüm bileşenleri etkin biçimde değerlendirmekteyiz. Tüketicinin sizi gördüğü her yerde sizi hatırlamasını sağlayacak bir kurumsal imaj oluşturmaktayız. Firmanızın kurumsal kimliği için kullanılan renkler, logo ve diğer bileşenler ile adınız geçmeden dahi sizin olduğunuzun anlaşılabilmesinin sağlanması en temel hedefimizdir. Bu çerçevede promosyon ürünleri ile marka bilinirliliğinizi dinamik biçimde arttırmaktayız. Birbirinden kaliteli ve işlevsel promosyon ürünlerini belirleyerek, firmanızın hizmet sektörüyle uyumlu olarak reklam amacıyla kullanımını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Markanıza uygun niteliklere sahip olan iş giysilerinin tasarımı da yine kurumsal kimlik çalışmaları dahilinde bulunuyor. Marka kimliğinizi en etkili şekilde yansıtmanızı sağlayacak araçlardan birisi de tekstil ürünleridir. Şirketiniz bünyesinde görev alan tüm personellerin giyecekleri iş kıyafetleri, marka tanınırlılığınızı arttırmanın en etkili araçlarından birisidir. Başarılı bir reklam çalışmasının da temel bileşenlerinden birisi olan iş kıyafetlerinin de kurumsal imajınızı başarıyla yansıtması gerekir.

Marka tanınırlılığınızı arttırabilmek için oluşturduğumuz kurumsal kimlik ile desteklemekteyiz. Medya ve reklam çalışmalarınızı destekleyecek niteliklerde kurumsal kimlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Firmanızın tanıtımının yine firmanızın kurumsal kimliğiyle bağdaşacak platform ve medya araçları üzerinden tanıtımının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Firma bilinirliliğinizi arttırmada tüm reklam ve medya araçlarını dinamik biçimde kurumsal kimlik çalışmaları için değerlendiriyoruz. Özellikle açık hava reklamcılığının mevcut olan yüksek potansiyelinden dinamik şekilde yararlanmanızı sağlayacak giydirme çalışmalarımızda bulunuyor. Araç veya bina giydirme hizmetlerimiz ile firmanız için oluşturulan kurumsal kimliğinizin başarıyla entegrasyonunu sağlıyoruz.

Dijital Dünyada Kurumsal Varlığınızı Güçlendirin

Günümüzde dijital dünya, kurumsal yapılar açısından varlığını sürdürebilmelerinin en temel kaynağıdır. Firmanızın internetteki mevcudiyetini güçlendirecek ve aynı zamanda da kurumsal imajınızı başarıyla yansıtacak niteliklerde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Özellikle firmanız için sosyal medya kullanımının en etkili hale dönüştürülmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüketiciyle doğrudan etkileşim alabileceğini en temel nokta olan sosyal medyada tüketici ilişkilerinizin kurumsal kimliğinize uygu biçimde inşa edilmesini sağlıyoruz. Sosyal medya hesaplarınızı, web sitenizi ve internette var olmanızı sağlayacak tüm araçları dinamik biçimde yöneterek, kurumsal kimliğinizi tam manasıyla yansıtabilecek niteliklerde olmalarını sağlayarak, markanızı güçlendiriyoruz.